V Bratislave sa ponúka výborná príležitosť pre deti zahraničných Slovákov. Pri návšteve Slovenska môžu stráviť čas so svojimi rovesníkmi pri vyučovaní aj zábavnom programe na základnej škole na Vrútockej 58. Toto špeciálne vyučovanie môže trvať 1 až 5 dní a je poskytované zadarmo. Deti sa počas neho zdokonalia v slovenčine, spoznajú lepšie Slovensko a jeho hlavné mesto a získajú dôležité kamarátske kontakty na Slovensku. ZŠ Vrútocká je súčasťou pilotného projektu, počet zapojených škôl sa v budúcnosti zvýši.

Na Úrade vlády SR prebehlo pracovné rokovanie s riaditeľom ZŠ Vrútocká – Bratislava L. Srnkom a učiteľkou I. Viglašovou –  koordinátorkou projektu. Predjednali sme možnosť výučby bilingválnych detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Tieto môžu pri návšteve SR stráviť 1 – 5 dní na vyučovaní v ZŠ v Bratislave, kde budú na pár dní zaradené do procesu vyučovania materskej krajiny. Predpokladáme, že okrem zdokonalenia sa v slovenčine si nájdu i slovensky hovoriacich kamarátov a odnesú i mnoho nezabudnuteľných zážitkov, pri ktorých zároveň spoznajú hlavné mesto SR Bratislavu. O možnosti prihlasovania detí sa môžete informovať priamo na https://zsvrutocka.sk/

Pre viac informácii alebo objednávanie vyučovania kontaktujete prosím koordinátorku projektu: Iveta Viglašová iva.viglasova@gmail.com

Uvedený pobyt v ZŠ vrátane obeda budú deti absolvovať bezplatne.

 

Predbežný program výučby bilingválnych detí Slovákov žijúcich v zahraničí na ZŠ Vrútocká 58 v Bratislave

 

Foto z návštevy Ivety Galbavej, poradkyne predsedu vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, a Petra Prochácku, podpredsedu ÚSŽZ na Základnej škole Vrútocká v Bratislave + archív koordinátorky projektu Ivety Viglašovej