Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne pozýva krajanov na ďalšiu online diskusiu O krajanoch s krajanmi, ktorá sa uskutoční 27. júna 2022 od 18:00 do 20:00 (SEČ/CET).

Počas najbližšieho online stretnutia s predsedom ÚSŽZ Milanom Jánom Pilipom sa budeme rozprávať o novej Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022 – 2026. Okrem informácií z prvej ruky o tom, čo koncepcia prinesie, si odpovieme aj na otázky o aktuálnych problémoch a radostiach Slovákov v zahraničí, o podpore krajanských združení, o vašich skúsenostiach, požiadavkách a návrhoch.

V stredu 8. júna 2022 bola na 83. schôdzi vlády Slovenskej republiky schválená nová Koncepcia štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Jej text nájdete na našom webe:
https://www.uszz.sk/legislativa/koncepcia-statnej-politiky-starostlivosti-o-slovakov-zijucich-v-zahranici/

Pripojte sa a diskutujte s ÚSŽZ a ostatnými aktívnymi Slovákmi žijúcimi v zahraničí!

Diskusia prebehne online 27. júna 2022 od 18:00 do 20:00 (SEČ/CET) na platforme Webex,
stačí v čase diskusie kliknúť na odkaz a pokračovať podľa inštrukcií:
https://bit.ly/3O7QJmd
POZOR NA ČASOVÉ PÁSMO, uvedený čas sa týka stredoeurópskeho časového pásma.

Odkaz na pozvánku na Facebooku: https://fb.me/e/1CK0a3qvs