Na tomto mieste webového sídla Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola publikovaná výzva, ktorou sme oslovili redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete – záujemcov o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2021, ktorá sa mala uskutočniť v dňoch 3.-9. októbra 2021 v Martine. Cieľom projektu bolo napomôcť odbornému rastu redaktorov, reportérov, publicistov, editorov, moderátorov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality tlačených, elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí.

V čase, ktorý je už druhý rok poznačený pandémiou koronavírusu COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v záujme ochrany zdravia, malo ísť o jediné podujatie, ktoré pre krajanov na Slovensku ÚSŽZ s odhodlaním a plným nasadením plánovalo a mienilo organizovať. Napriek zabezpečenému programu v spolupráci s partnermi, vrátane Matice slovenskej, s nádejou, že sa nám to podarí, sme preventívne vopred upozornili potenciálnych záujemcov – žurnalistov zo slovenských médií v slovenskom svete, že sa budeme v príprave aj počas samotného programu TŠŽ pridržiavať nariadení (obmedzení) a rozhodnutí kompetentných štátnych orgánov SR.

Zároveň sme avizovali, že ak by sa tretia vlna pandémie koronavírusu na Slovensku dostala do situácie, ktorá by komplikovala nielen program podujatia, alebo by zhoršujúce sa podmienky mohli rôznym spôsobom – aj v závislosti od situácie v domovských štátoch účastníkov – znemožniť ich príchod, Tvorivá škola žurnalistiky 2021 by sa v danom termíne neuskutočnila. Žiaľ, táto predtucha sa naplnila – svedčia o tom nepriaznivé čísla denných štatistík prípadov nákazy koronavírusom na Slovensku, ako aj prognózy odborníkov, že koncom septembra dosiahnu tieto čísla kritické hodnoty. 

Z tohto dôvodu Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s plnou zodpovednosťou, berúc na zreteľ zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia, sa v piatok 17. septembra 2021 rozhodol zrušiť Tvorivú školu žurnalistiky 2021 v Martine. Zároveň určil náhradný termín obľúbenej „žurškoly“: ak budú naplnené všetky zdravotné a bezpečnostné podmienky, ÚSŽZ plánuje uskutočniť v rovnakom dejisku – Martine – Tvorivú školu žurnalistiky v druhej polovici mája 2022.

V záujme ochrany zdravia nás všetkých ÚSŽZ vyslovuje potenciálnym účastníkom tohtoročnej neuskutočnenej TŠŽ vďaku za  pochopenie situácie.

 

Na titulnej fotografii:

Okamih z programu Tvorivej školy žurnalistiky 2019, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s RTVS – Štúdio Košice v Košiciach. Jej súčasťou bola aj návšteva Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré predstavil účastníkom reportážneho dňa jeho riaditeľ Martin Cubjak.

FOTO: PAUL STACHO