Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci svojej organizátorskej činnosti pre krajanov oslovuje redaktorov a spolupracovníkov slovenských médií s pôsobnosťou v krajanskom svete – záujemcov o TVORIVÚ ŠKOLU ŽURNALISTIKY 2021, ktorá sa uskutoční v dňoch 3.-9. októbra 2021 v Martine. Cieľom projektu je napomôcť odbornému rastu redaktorov, reportérov, publicistov, editorov, moderátorov a ďalších tvorcov v rámci zvyšovania kvality tlačených, elektronických a internetových médií v slovenskom zahraničí.

V čase, ktorý je už druhý rok poznačený pandémiou koronavírusu COVID-19 a rôznymi obmedzeniami v záujme ochrany zdravia, ide o jediné podujatie, ktoré pre krajanov na Slovensku ÚSŽZ vôbec v tomto roku organizuje. A tak s nádejou, že sa nám to podarí, vopred upozorňujeme potenciálnych záujemcov – žurnalistov zo slovenských médií v slovenskom svete, že sa budeme v príprave a aj počas samotného programu TŠŽ pridržiavať nariadení (obmedzení) a rozhodnutí kompetentných štátnych orgánov SR. Zároveň upozorňujeme na to, že ak by sa tretia vlna pandémie na Slovensku dostala do situácie, ktorá by komplikovala nielen program podujatia, alebo by podmienky mohli rôznym spôsobom (aj v závislosti od príslušných domovských štátov) znemožniť príchod väčšiny účastníkov, Tvorivá škola žurnalistiky 2021 by sa v danom termíne neuskutočnila.

X                                   X                                X

Počnúc zverejnením výzvy ÚSŽZ bude až do 15. septembra 2021 prijímať a posudzovať žiadosti uchádzačov o „žurškolu“, ktorú USŽZ organizuje každé dva roky. Tvorivá škola žurnalistiky s názvom NA PULZE VLASTENECTVA A NÁRODNÉHO CÍTENIA v organizačnom zabezpečení ÚSŽZ a v odbornej gescii Matice slovenskej a ďalších partnerov sa uskutoční v dňoch 3.-9. októbra 2021 v Martine (s dvomi celodennými poznávaco-reportážnymi výjazdmi do Terchovej a Liptovského Mikuláša).

TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2021

pre redaktorov, reportérov, fotografov a editorov krajanských tlačených, elektronických a internetových médií

Martin 3. – 9. október 2021

V poradí 18. ročník Tvorivej školy žurnalistiky ÚSŽZ pre redaktorov krajanských médií sa uskutoční už po tretí raz mimo Bratislavy (v roku 2017 obstarala „mimobratislavskú premiéru“ Banská Štiavnica, v roku 2019 sme úspešne pokračovali v tomto trende v Košiciach), keďže zámerom ÚSŽZ je okrem odborného programu či priamej výmeny skúseností účastníkov v oblasti tvorby v krajanských médiách, aj oboznámenie sa so zaujímavými a aj z aspektu žurnalistickej práce podnetnými regiónmi a mestami Slovenska.

NA PULZE VLASTENECTVA A NÁRODNÉHO CÍTENIA

    (Martin – Terchová – Liptovský Mikuláš)

Charakteristika podujatia:

Pobyt žurnalistov z krajanských médií spojený so 7-dňovým tvorivým programom zameraného na krehkú tému prejavov vlastenectva v záujme zachovania historickej pamäte v národných štátoch a jej sprostredkovania skrze významných osobností, udalostí a inštitúcií.

Súčasťou programu TŠŽ a jedným z jej kľúčových výstupov bude aj pripravované odhalenie busty Štefana Boleslava Romana, významného krajana spájajúceho slovenský svet z Kanady – uznávaného a úspešného podnikateľa, filantropa, zakladateľa Svetového kongresu Slovákov a jeho dlhoročného predsedu,  tvorcu myšlienky samostatného Slovenska, ktorú mohutne podporovali v emigrantskom prostredí práve Slováci v USA a Kanade, pri príležitosti 100. výročia narodenia Š. B. Romana.

Deň venovaný životu, dielu a odkazu Š. B. Romana (v priestoroch Matice slovenskej, súčasťou programu bude aj odborný seminár venovaný Š. B. Romanovi) sa uskutoční v pondelok 4. októbra, keď sa bude konať aj slávnostné otvorenie 18. ročníka Tvorivej školy žurnalistiky.

 

Termín:                                                 3. – 9. októbra 2021

Miesto:                                                   Martin (tvorivé jednodňové výjazdy: Terchová, Liptovský Mikuláš)

Hlavný organizátor:                        Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátor:                           Matica slovenská

Odborný garant programu:         ÚSŽZ, Matica slovenská

 

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV

Termín podávania prihlášok je do 15. septembra 2021

Počet účastníkov je limitovaný (aj vzhľadom na obmedzenia počas pandémie koronavírusu COVID-19) počtom 13 prijatých uchádzačov.

Prijatí účastníci si hradia dopravu na Slovensko (do Martina) a späť do domovského štátu.

ÚSŽZ hradí prijatým uchádzačom ubytovanie, stravu a odborný program vrátane tematických tvorivých a poznávacích celodenných výjazdov do Terchovej a Liptovského Mikuláša. (Zmena programu je vyhradená a je v plnej kompetencii organizátora – ÚSŽZ.)

ÚSŽZ v prípade väčšieho počtu záujemcov si vyhradzuje právo výberu. O výsledkoch budú uchádzači informovaní najneskôr do 20. septembra 2021.

Organizátorské usmernenie

Program Tvorivej školy žurnalistiky 2021 je určený predovšetkým tvorivým redaktorom, publicistom, reportérom, fotografom či editorom slovenských krajanských tlačených, elektronických a internetových médií.  Do projektu sa však môže zapojiť každý Slovák žijúci v zahraničí, zaoberajúci sa redakčnou, publicisticko-dokumentárnou, reportérskou, fotografickou, moderátorskou či editorskou činnosťou s reálnymi, teda preukázateľnými výstupmi primeranej profesionálnej a odbornej žurnalistickej kvality.

Kontakt na garanta Tvorivej školy žurnalistiky 2021 za ÚSŽZ:

Ľudovít Pomichal, hovorca ÚSŽZ, pracovník pre oblasť médií a komunikáciu s verejnosťou

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 30,    mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk , l.pomichal7@upcmail.sk

 

                                                                                                                                                             Milan Ján Pilip

                                                                                                                                                             predseda ÚSŽZ

 

 

Bratislava 18. august 2021