V stredu 12. októbra 2022 zomrel Ján Bačúr, významná postava staršej generácie kovačičských insitných maliarov, ktorí preslávili Slovákov vo Vojvodine. Ján Bačúr sa vo svojej tvorbe venoval najmä zaznamenávaniu niekdajšieho života vo svojej rodnej Padine, bol známy ako padinský kronikár. Onedlho by oslávil 85 rokov.

Ján Bačúr sa narodil 22. októbra 1937 v Padine. Základnú školu skončil v rodnej dedine a strednú administratívnu školu v Belehrade. Po dôchodku v roku 1993 pracoval ako matrikár v Padine. V roku 1950 ako trinásťročný chlapec vystavoval svoje obrazy na prvej kolektívnej výstave v Padine. V roku 1962 sa prvýkrát zúčastnil na podujatí Kovačický október, kedy bol navrhnutý za člena Galérie insitného umenia v Kovačici.
Avšak, láska k futbalu prevážila, takže maľovanie na istý čas prerušil. Pokračoval v roku 1979 a od vtedy aktívne maľoval. V roku 1980 sa so skupinou insitných maliarov zúčastnil v zakladaní maliarskej pobočky pri Dome kultúry. Stálym členom kovačickej Galérie sa stal v roku 1985. Odvtedy sa zúčastňoval na početných výtvarných kolóniíách a výstavách v Srbsku aj vo svete. Má za sebou okolo 60 samostatných výstav a namaľoval takmer 2800 obrazov.

V jeho tvorbe dominujú motívy vzťahujúce sa na rodnú Padinu, jej ulice a polia. Avšak, v jeho tvorbe nie je dominantný slovenský folklór a zvyky, ako je to zvyčajné u iných maliarov kovačickej a padinskej insity. Tak dôkladne, ako počas pracovnej doby, keď sa staral o matrikárske knihy, snažil sa zaznamenať rurálnu achitektúru svojej vlasti – padinské nádvoria a polia. Jeho maľby sú svojráznou kronikou vlasti.
Ján Bačúr maľoval aj zátišia, prírodu a interiér. Zaujímavosťou v jeho práci je cyklus portrétov, do ktorého patria aj portréty členov Galérie insitného umenia. Podstatou Bačúrovho výtvarného prejavu bola filigránsky presná maľba.
Za svoju umeleckú tvorbu dostal mnohopočetné odmeny.

 

Text: Galerija Naivne Umetnosti
Foto: z článku Danice Janiakovej na klub50.sk