Výnimočná krajanka z Prahy, osobnosť slovenského kultúrneho života v ČR a slovenských evanjelikov v zahraničí, zomrela 27. mája 2022 vo veku 71 rokov.

Janka Haluková, rod. Romaniaková, sa narodila 13. júla  1950 v Kokave nad Rimavicou, okres Poltár. V Prahe žije od roku 1974 a od roku 1977 bola iniciátorkou, organizátorkou, dušou života v Klube slovenskej kultúry v Prahe a jeho tajomníčka. V tom čase sa klub staral aj o slovenských stavbárov, ktorí budovali Prahu. Od r. 1986 pracovala v Dome slovenskej kultúry v Prahe, ktorý bol slávnostne otvorený v novembri 1985 v súvislosti s otvorením novej stanice metra Národní třída. V tom čase mala členská základňa Klubu slovenskej kultúry, 2 500 členov, Slovákov i Čechov, ktorí mali záujem o slovenskú kultúru. Dom sa postupne stal miestom špičkových podujatí, koncertov, výstav, dramatických programov – popredných slovenských umelcov a postupne si do neho nachádzali cestu aj českí umelci a intelektuáli.

Bola organizátorkou známych Česko- slovenských plesov, ktorý bol v rebríčku hodnotenia v ČR považovaný ako jeden z najkrajších a najnavštevovanejších.

V posledných rokoch (v jej dôchodkovom veku) pôsobila ako presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR.

Janka Haluková intenzívne spolupracovala s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jej odchod zasiahol aj našich kolegov. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.