Pri príležitosti Dňa národností v Maďarsku vicepremiér zodpovedný za národnú politiku, cirkevné záležitosti a národnosti Zsolt Semjén a štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész v piatok 17. decembra 2021 odovzdali prestížne ceny Za národnosti. Za Slovákov dostali vyznamenanie pedagogička a riaditeľka na dôchodku Zuzana Kučerová Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena.

Na slávnostnom odovzdaní cien v Dome Bulharov laureátom, parlamentným hovorcom a poslancom, predsedom celoštátnych národnostných samospráv a ďalším vzácnym hosťom sa prihovoril vicepremiér Zsolt Semjén„Naše autochtónne národnosti rozširujú hodnotové bohatstvo celého maďarského národa,“ začal svoj prejav Zs. Semjén a dodal, že národnosti v Maďarsku dávajú neodmysliteľné, integrované hodnoty maďarskému národu.

Podľa vicepremiéra Zsolta národnosti zachovávajú také bohatstvo, ktoré okrem nich nikto nezachováva, a keby jedna národnosť zmizla z histórie, toto hodnotové bohatstvo by už nikto nevedel zachrániť, zachovať a ani ho ponúknuť celému ľudstvu. Upriamil pozornosť na to, že preto je veľmi dôležité, aby národnosti boli viac hrdé na to, čo počas dejín ich predkovia vytvárali a dnes členovia ich komunity vytvárajú, lebo táto hrdosť znamená práve prežitie a budúcnosť. Zsolt Semjén sa dotkol aj toho, že pôvodne sa uznanie volalo Cena za menšiny, ale vláda to zmenila, lebo slovo menšina vyvoláva negatívne asociácie. „Skutočnosť, že komunita je počtom menšia, neznamená, že je menej cenná ako ktokoľvek iný z hľadiska hodnoty, duchovnosti a výsledkov,“ odôvodnil premenovanie a oceneným zaďakoval za ich službu a za to, že „všetkých nás obohatili“.

Uznanie dostanú každý rok jednotlivci a organizácie, ktorí vykonávajú príkladnú činnosť v záujme národností v Maďarsku v oblasti národnostného verejného života, školstva, kultúry, v náboženskom živote, vo vede, v médiách, v oblasti hospodárskej činnosti. Cena bola udelená v tomto roku ôsmim jednotlivcom a piatim organizáciám, prevzala ju medzi inými aj slovenská pedagogička, bývalá riaditeľka slovenskej školy v Níži a jej terajšia prevádzkovateľka, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Níži Zuzana Kučerová, ocenený bol Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena.

Na našu otázku Zuzana Kučerová povedala, že z ocenenia bola veľmi prekvapená a potešilo ju. „50 rokov pracujem na tomto poli a veľmi dobre mi padlo, že to ocenili, a že za našu národnosť som niečo vykonala. Dúfam, že aj deti, ktoré som učila, si spomenú na školské časy v dobrom. Hoci nešli mnohí študovať slovenčinu ďalej, viem, že nás pedagógov aj svoju dedinu majú radi – a považujem to za veľmi dôležité.“ Predsedníčka samosprávy sa s nami podelila aj o svoje obavy: „Je ťažké byť učiteľom v tejto digitalizovanej dobe. Nemám rada komunikáciu pomocou laptopov, mobilov, tabletov. Dieťa sa nenaučí normálne komunikovať. Občas mám taký pocit, že nám pedagógom už pripadne táto úloha, aby sme ich naučili, spolu s ďalšími vedomosťami a schopnosťami, čo ešte nie tak dávno dieťa prinieslo so sebou z rodiny. Ďalšia vec, ktorá ma znepokojuje, je to, že v Novohrade je čoraz menej škôl, otázne je, čo bude s národnostnou výučbou o pár rokov. No kým ja budem žiť, budem to brať ako srdcovú záležitosť.“

V mene speváckeho zboru Ozvena ocenenie prebrala jeho vedúca Zuzana Hollósyová, ktorá tvrdí, že je to pre nich veľká pocta, ale znamená aj veľkú zodpovednosť. „Dostali sme už viaceré ocenenia, napr. Cenu za budapeštianskych Slovákov, ako aj vyznamenanie CSSM Za našu národnosť, ale táto cena je znakom toho, že našu prácu si všímajú aj v celoštátnom meradle. Je to pre nás veľká česť, a zaväzuje nás to, lebo musíme ďalej pracovať minimálne raz toľko.“ Roky 2020 a 2021 neuľahčili prácu zboru, v roku 2020 ich totiž neočakávane a navždy opustil dirigent Péter Pálinkás. Pre pandémiu sa členovia súboru mesiace nemohli stretávať, skúšky prešli do online priestoru, zo začiatku sa konali bez dirigenta. Neskôr sa taktovky ujal Ádám Balázs Galambos, pomocou neho sa podarilo nahrať a vydať CD, ktoré zbor prezentoval na jubilejnom koncerte (o tejto udalosti ste sa mohli dočítať aj na stránkach našich novín). Koniec roka 2021 zase priniesol do života zboru utíšenie, ako nám vedúca zboru povedala, museli zrušiť všetky adventné koncerty pre zhoršujúci stav šírenia koronavírusu. „Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo patrične osláviť 20. výročie založenia zboru, lebo pre pandemické opatrenia nemáme možnosť spolu spievať,“ povedala. Do budúcnosti ale hľadia s nádejou a dôverou: „Všetci členovia sme v seniorskom veku, od januára budeme na tom pracovať, aby sme zbor obnovili. Našťastie po jubilejnom koncerte k nám prišli mladší, že by sa k nám od nového roku pridali. Tešila by som sa aj z toho, keby k nám prišli gymnazisti zo slovenskej školy.“

Oceneným prišli zagratulovať aj parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a radca pre národnostné otázky Ministerstva ľudských zdrojov Štefan Kraszlán. Cenu Za národnosti si prevzali aj vedúca bulharskej tanečnej skupiny Liliana Bűdyová, predseda Rómskej národnostnej samosprávy v Ostrihome János Góman, rómsky choreograf a vedúci hudobného zboru Zsolt Farkas, historik a učiteľ gréckej národnosti Archimédesz Szidiropulosz, chorvátsky spisovateľ a učiteľ Zsivko Mándity, srbský pravoslávny arcibiskup Vojiszlav Gálity, etnograf a sociológ József Hirnök. Ocenenie tiež dostali Združenie sv. Vojtecha poľských katolíkov v MaďarskuŽenský spevácky zbor nemeckej národnosti z obce Ganna, rumunský týždenník Foaia romaneasca a Kultúrny spolok Rusínov. Slávnostný večer skončil kultúrnym programom a recepciou.

 

ZDROJ: Ľudové noviny – LUNO.HU

(kan)

Foto: ANDREA KIŠŠOVÁ