Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská vyhodnotili práce zahraničných súťažiacich jubilejného 30. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Organizátormi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zahraničných súťažiacich majú v gescii Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská.

Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Každý ročník sa nesie v znamení významných výročí inštitúcií, organizácií, spolkov a významných slovenských osobností.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 30. ročníka súťaže sa uskutoční 19. mája 2022 v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri tejto príležitosti organizuje v dňoch 18. – 22. mája 2022 vlastivedný pobyt na Slovensku pre ocenených žiakov a ich pedagógov slovenčiny. Počas týchto dní sa zúčastnia slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže spojeného s kultúrnym programom, navštívia Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, Mohylu M. R. Štefánika a Múzeum Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, Zoologickú záhradu v Bratislave, v prípade časových možností aj filmové alebo divadelné predstavenie.

 

Zoznam ocenených prác v školskom roku 2021-2022 nájdete v priloženom súbore:
Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, 2021-2022 (.pdf)

Viac informácií o súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko a o zapojení žiakov zo zahraničia nájdete na našom webe v sekcii Oblasti podpory, Školstvo a vzdelávanie:
https://www.uszz.sk/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/