Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje žiadateľom o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí zo Srbska, že na základe rozhodnutia predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa sa čiastočne mení rozhodnutie o dočasnom neakceptovaní písomných svedectiev o národnom povedomí žiadateľa vydaných Maticou slovenskou v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci z 20. apríla 2022 a s účinnosťou od 28. júna 2022 akceptuje takéto písomné svedectvá od 4 miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku (MOMS) – MOMS Báčsky Petrovec, MOMS Biele Blato, MOMS Pivnica a MOMS Zreňanin (v súčasnosti neaktívny). Písomné svedectvá vydané členom Matice slovenskej v Srbsku ostatných MOMS budú akceptované po úplnom splnení požiadaviek, na ktorých sa úrad dohodol s Maticou slovenskou v Srbsku a jednotlivými miestnymi odbormi.