• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie problematiky Odboru osvedčení a právneho/osobného úradu...

viac »

Vláda SR schválila Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí…

Vláda Slovenskej republiky v prítomnosti premiéra Roberta Fica na svojom 61. zasadnutí v stredu 7. júna 2017 prerokovala a schválila materiál…

viac »

Spoločný postup ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom…

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického…

viac »

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, na pracovnej…

Od soboty 13. mája do utorka do utorka 23. mája 2017 uskutočnil…

viac »

Peter Prochácka podpísal v Mlynkoch s…

Dohodu o finančnej pomoci pre slovenskú menšinu v Maďarsku…

viac »
Viac správ »

Deň Slovákov v Maďarsku v Kerestúri: po prvý raz v Budapešti!

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) srdečne pozýva všetkých záujemcov na spoločné oslavy Dňa Slovákov…

viac »

Zväz Slovákov v Chorvátsku jubiluje,…

Slováci v Chorvátsku patria síce počtom k neveľkej…

viac »

Deň slovenskej poézie a prózy v Poľsku

Slovenský dom v obci Vyšné Lapše sa vo štvrtok…

viac »

Slovensko, krajina v srdci Európy 2017:…

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva…

viac »
Viac správ »

Dulovce v znamení mladých folkloristov na Južnoslovenských slávnostiach

V roku 2016 oslávili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (neveľká obec v okrese Komárno s okolo 1800…

viac »

Krajania z FS Rozmarín z Kanady si pochutia…

Organizátori 23. ročníka chýrnych Majstrovstiev…

viac »

Vladimír Skalský s veršami zo slovenskej…

Vladimír Skalský, obratný tvorca myšlienok…

viac »

V Nových Zámkoch ocenili literárne talenty…

Stovky detí zo Slovenska i zahraničia sa vo vrcholiacom školskom…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012