• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie problematiky Odboru osvedčení a právneho/osobného úradu...

viac »

Správa o štátnej politike Slovenskej republiky na rokovaní Zahraničného výboru Národnej rady…

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 12.9.2018 prerokoval a svojim uznesením vzal na vedomie Správu  za rok 2017…

viac »

Na Festivale slovenského dedičstva v New…

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí…

viac »

V ukrajinskej Storožnici tlieskali festivalu…

Naši krajania na Ukrajine aj vďaka Spoločnosti Slovákov…

viac »

Letné tábory pre krajanskú mládež 2018

Nadviažuc na tradíciu spred niekoľkých rokov sa Úrad…

viac »
Viac správ »

STÁLA KONFERENCIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2018

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 26.-27. októbra 2018 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci…

viac »

Slováci v Prahe pozývajú na Týždeň…

Slovensko-český klub a Slovenský dom v Prahe…

viac »

Na XXXVII. prehliadke krajanských dychových…

V nedeľu 2. septembra 2018 sa v Kacvíne v prírodnom…

viac »

Večer polesňakov v Markovci: folkloristický…

V sobotu 8. septembra 2018  Matica slovenská v Markovci …

viac »
Viac správ »

Martin Oscitý, slovenský výtvarník z Nemecka, pozýva Poctou starým majstrom pod rozhlasovú pyramídu…

Príjemnou, vítanou a najmä užitočnou skúsenosťou – aj z pohľadu prezentácie jednotnej a kompaktnej slovenskej kultúry, sú v priaznivom…

viac »

Eva Husáriková, insitná maliarka z Kovačice,…

Insitné umenie Slovákov vo Vojvodine sa desaťročia radí…

viac »

Tajomný svet bábok v bratislavskej BIBIANE

Výstavný projekt troch scénografov - MgA. Miroslava…

viac »

SAS 2018: Zaujímavosti slovenského jazyka…

Zaujímavosti slovenského jazyka i kultúry počas…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012