• Obrázok 1
 • Obrázok 2
 • Obrázok 3
 • Obrázok 4
 • Obrázok 5
 • Obrázok 6
 • Obrázok 7

Kľúčové krajanské aktivity v gescii ÚSŽZ prajú prázdninovému a dovolenkovému času na Slovensku i v slovenskom zahraničí

Tradične sa v kalendári podujatí organizovaných a podporovaných Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí najvýznamnejšie koncentrujú počas letných mesiacov. Obdobie školských prázdnin a dovoleniek dospelých krajanov v mesiacoch júl a august je totiž ideálne na vzájomné návštevy, spoznávanie sa, utužovanie vzťahov aj cez prizmu emotívnej slovenskosti. Prejavy prináležitosti k spoločnému jazyku, zvykosloviu, tradíciám či folkloristike dominovali na takých podujatiach, akými boli Krajanská nedeľa a Krajanský dvor počas 50. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, 54. Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci či 17. Jánošíkov dukát v Rožnove pod Radhoštěm.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, v pravidelnom video rozhovore s Ľudom Pomichalom vysoko ocenil po návšteve v Martine a Liptovskom Jáne aj tri turnusy prázdninového tábora Krajanské leto pre deti našich krajanov, počas ktorého bezmála 150 krajanských detí z 12 európskych štátov a USA precítili vzájomnú spolupatričnosť pri hrách, vzdelávacích a poznávacích aktivitách v lone nádhernej slovenskej prírody, hradov, zámkov a historických pamiatok. Predseda ÚSŽZ sa s rešpektom zmieňuje aj o Letnej škole žurnalistiky 2015 pre redaktorov krajanských médií, ktorú slávnostne otvára s našimi partnermi z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave v pondelok 17. augusta. Zapnite si nás, dozviete sa viac!
 • Letná škola -zurnalistiky-redaktorov-krajanskych-medii
 • Smútime za Jurajom Migašom, bývalým veľvyslancom SR v Maďarsku, vnímavým priateľom Slovákov…

  Sú správy, ktoré, hoci patria - akokoľvek by sme si to mierou svojej priamej či nepriamej účasti pripúšťali - v pulzujúcom toku všedných…

  viac »

  Učebnice v digitálnej podobe „eAktovka“…

  Do pozornosti všetkým našim krajanom, najmä…

  viac »

  Dolnozemský jarmok v Békešskej Čabe…

  Dolnozemci sa už pred rokmi dohodli na každoročnom organizovaní…

  viac »

  Letná škola žurnalistiky redaktorov krajanských…

  Tvorivým novinárskym dňom - poznávacím zájazdom…

  viac »
  Viac správ »

  Komisionálky pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú po novom

  Žiak nebude musieť komisionálne skúšky absolvovať každý rok, bude stačiť, ak ich absolvuje po ukončení deviateho ročníka základnej školy. …

  viac »

  Učitelia slovenského jazyka pôsobia aj…

  Spolu 860 žiakov prvého a druhého stupňa na ôsmich…

  viac »

  Odborníkov žijúcich v zahraničí chce…

  Ministerstvo školstva chce prilákať slovenských…

  viac »

  Slovensko má najviac obyvateľov v histórii:…

  Vlani malo Slovensko najviac obyvateľov v doterajšej histórii,…

  viac »
  Viac správ »

  RSKS vo Viedni pozýva na septembrové podujatia

  Slováci vo Viedni, združujúci sa v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku, patria v štátoch západnej Európy k tým komunitám,…

  viac »

  Bábkové predstavenie ROZPRÁVKY na podporu…

  Občianske združenie BONA FIDE v Prahe vytvára v programe…

  viac »

  Púť slovenských katolíkov vo Washingtone

  Prvá Katolícka Slovenská Jednota v spolupráci…

  viac »

  Prehliadka CEZ NADLAK JE... sa blíži -…

  Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov…

  viac »
  Viac správ »

  Pán Štúr, tie noviny sú skvelé!

  Takýmto oslovením a zároveň i poďakovaním nášmu národnému velikánovi za jeho vklad do "dúchania do pahrieb dedičných"…

  viac »

  Spolok Martina Rázusa, ECAV a ďalší…

  Jedným z celého radu spomienkových akcií pri…

  viac »

  Literárny Lučenec otvára krajanom možnosť…

  Novohradská knižnica v Lučenci ako každý rok, aj…

  viac »

  Slováci z Kovačice prezentujú folklór…

  V rámci medzinárodnej spolupráce detského…

  viac »
  Viac správ »

  O Slovákoch v zahraničí v slovenských i krajanských médiách

  Bolo by nosením dreva do lesa prízvukovať fakty, ktoré sú všeobecne známe. Slováci, nech už by aj boli vo svete akokoľvek roztratení, nikdy sa…

  viac »

  Krajania z Melbourne v Slovenských zvestiach…

  S radosťou si zakaždým v mailovej pošte otvoríme…

  viac »

  Sima Martausová a Tomáš Bezdeda v rozhlasovej…

  Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka…

  viac »

  Naši a svetoví v RTVS: Vladimír Valovič,…

  Kto by to povedal, že z Handlovej pochádza mladý muž,…

  viac »
  Viac správ »

  Pozornosť a pocta výročiam a ich posolstvám na webe ÚSŽZ

  Od nepamäti, čo si ľudstvo snaží uchovať svoj vzťah k pamätným dejinným dátam i v rámci prirodzeného okysličovania historického…

  viac »

  Povstanie sa nedá presne naplánovať

  Keď sa povie, že niečo vypuklo, znamená to, že vzniklo náhle,…

  viac »

  Janko Francisci: Ideál štúrovských cností,…

  Popri Štúrovi a Hurbanovi bol tretím významným…

  viac »

  Andrej Sládkovič: Devu aj otčinu jedným…

  Malo to byť úplne inak, ale aj slovenský Rómeo si…

  viac »
  Viac správ »


  Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ
  Stála konferencia 2012

  Videá

  49.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
  49.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
  49.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
  archív videí »