• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie problematiky Odboru osvedčení a právneho/osobného úradu...

viac »

Aktívne krajanské leto 2017 prialo podujatiam v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Aj vďaka organizátorskému…

V každom treťom štvrťroku si verejnosť na Slovensku pripomína štátnym sviatkom cyrilometodejské dni (5. júl) na počesť slovanských vierozvestcov…

viac »

VÝZVA na účasť v programoch 45. Krajanskej…

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich…

viac »

Ján Varšo sa v Slovinsku zúčastnil na…

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich…

viac »

V Nadlaku udelia Ceny Samuela Tešedíka…

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku,…

viac »
Viac správ »

„Hlasľudáci“ oslavujú svoj novinársky deň v Novom Sade

Na inom mieste informujeme o nedávnom Dni slovenských žurnalistov v Maďarsku, ktorý naši krajania v Maďarsku poctili v Stredisku pilíšskych…

viac »

Slováci na Ukrajine odhalili Ľudovítovi…

Aktivity Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti…

viac »

Slovenskí evanjelici v Srbsku pozývajú…

Rok 2017 je pre evanjelickú cirkev a evanjelikov augsburského…

viac »

ĽUDOVÉ NOVINY, týždenník Slovákov…

Týždenník Slovákov v Maďarsku vychádza…

viac »
Viac správ »

Ján Stupavský, slovenský sochár zo Srbska, vystavuje v Bratislave

Vždy je pre slovenských umelcov žijúcich v slovenskom sveta poctou, keď najmä v roku svojho životného jubilea sa im dostáva pozornosti vystavovať prierez…

viac »

DO POZORNOSTI KRAJANOM: Slovenčina na portáli…

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí…

viac »

Ateliér fotografie pre reportérov z krajanských…

V uplynulých dňoch sa v Banskej Štiavnici stretli 15 krajanskí…

viac »

Slováci z Chorvátska prezentujú textilné…

Slováci z Chorvátska srdečne pozývajú…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012