• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie problematiky Odboru osvedčení a právneho/osobného úradu...

viac »

Aktívne krajanské leto 2017 prialo podujatiam v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Aj vďaka organizátorskému…

V každom treťom štvrťroku si verejnosť na Slovensku pripomína štátnym sviatkom cyrilometodejské dni (5. júl) na počesť slovanských vierozvestcov…

viac »

Expertná komisia zahraničných Slovákov…

V piatok 8. decembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo neformálne…

viac »

Spolok Slovákov v Poľsku oslávi v Novej…

Slováci v Poľsku tvoria neoddeliteľnú, mimoriadne…

viac »

V Osijeku si Slováci v Chorvátsku pripomenuli…

Naši krajania skrze aktivity v spolkoch, organizáciách…

viac »
Viac správ »

Slovenské deti z Maďarska nadchol v Mlynkoch program adventného stretnutia

V čase predvianočného stíšenia, príprav a ladenia na najväčší kresťanský sviatok sa tradične aktivuje aj tvorivý život žiakov a detí…

viac »

Ovčiarske tradície Slovákov na výstave…

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

viac »

VÝZVA pre tvorivých žiakov: PREČO MÁM…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej…

viac »

Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Na konferencii…

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), Únia slovenských…

viac »
Viac správ »

Bibliotéka 2017: pohladenie knihou aj vďaka Slovákom z Dolnej zeme

Jubilejný 25. ročník knižného veľtrhu v bratislavskej Inchebe, ktorý sa konal v dňoch 9.-12. novembra 2017, potvrdil povesť najprestížnejšej knižnej žatvy…

viac »

DO POZORNOSTI KRAJANOM: Slovenčina na portáli…

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí…

viac »

Ján Varšo pozdravil VZ Matice slovenskej,…

Novým predsedom Matice slovenskej (MS) sa stal advokát a…

viac »

BIBLIOTÉKA 2017: krajanské vydvateľstvá…

Knižná žatva zažíva krásne jubileum. Bratislavská…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012