• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie problematiky Odboru osvedčení a právneho/osobného úradu...

viac »

25 rokov Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 12. 4. 2018 počas slávnostného zhromaždenia v aule Rotunda pripomenula 25. výročie od založenia svojho Metodického…

viac »

Rozhlasové vysielanie RSI RTVS slávi 25…

Vysielanie Rádia Slovakia International (RSI) oslavuje štvrťstoročie.…

viac »

Monografiu o Imrichovi Kružliakovi predstaví…

Mimoriadne podnetné, pričom z aspektu významu pre celú…

viac »

ZMENA sídla Oddelenia cudzineckej polície…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si…

viac »
Viac správ »

STÁLA KONFERENCIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2018

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 26.-27. októbra 2018 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci…

viac »

Slováci v Chorvátsku na snemovaní v Josipovci…

V prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí sa…

viac »

K buste Ondreja Áchima v Budapešti položili…

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku…

viac »

Jubilejný výstup na Pilíš v znamení…

Máj je nielen iba lásky čas v spoločnosti tých,…

viac »
Viac správ »

Ročenky Slovákov v Maďarsku - Čabiansky kalendár a Náš kalendár a prezentácia Slovenského…

Prínosná, podnetná a aj z aspektov kultúrno-historického, duchovného a nepochybne aj vydavateľsko-literárneho života Slovákov v Maďarsku i vo…

viac »

Folkloristi v prípravách na Krajanskú…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

viac »

Hodžov novinový článok 2018 - 11. ročník…

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave…

viac »

Výtvarne nadaní krajania, zapojte sa do…

S témou Každý deň je deň Zeme vstupuje do svojho XX.…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012