• Obrázok 1
 • Obrázok 2
 • Obrázok 3
 • Obrázok 4
 • Obrázok 5
 • Obrázok 6
 • Obrázok 7

S Igorom Furdíkom o kľúčových výzvach pre ÚSŽZ a krajanov v roku 2015

V už rozbehnutom roku 2015 pokračujeme s Igorom Furdíkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v pravidelných rozhovoroch pre našich krajanov. Ich obsahom, okrem priblíženia mnohorakosti aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí krajanov, ich prejavení sa v oblasti vzdelávania, vydavateľskej činnosti, zachovávania a rozvíjania kultúrno-duchovného dedičstva, ako aj resuscitácie slovenskosti v prostrediach Slovákov žijúcich v zahraničí, bude aj činnosť samotného úradu. Predseda ÚSŽZ v tomto kontexte hovorí o procese tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020, ktorú zabezpečuje a realizuje náš úrad. Rovnako sa zmieňuje aj o dôležitosti komunikácie ÚSŽZ s krajanmi v rámci administrácie a analýzy, ako aj následného odporúčacieho a schvaľovacieho procesu finančnej podpory projektov Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2015.

Igor Furdík v rozhovore s Ľudom Pomichalom upriamuje pozornosť krajanov na podujatia pripravované samotným ÚSŽZ či s jeho organizátorskou súčinnosťou, do ktorých môžu vniesť svoj aktívny vklad: Pamätný deň zahraničných Slovákov, tvorivú súťaž školákov Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, ako aj každoročné južnoslovenské stretnutie folkloristickej omladiny v Dulovciach. A keďže celý rok 2015 sa ponesie v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, stále inšpirujúcej osobnosti našich dejín, aktuálna je aj výzva našim krajanom v úprimnom „splácaní dlhu“ odkazu hrdej generácie štúrovcov. Zostáva preto výzvou sprítomniť si ju aj v 21. storočí, k čomu budú myšlienkovo i tematicky krajanov motivovať aj podujatia s organizátorským zástojom ÚSŽZ – Letná škola žurnalistiky 2015 a súťaž žiakov v tvorbe literárnych prvotín Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
 • Šanca pre mladých krajanov
 • Igor Furdík ocenený Spolkom Srbov na Slovensku Medailou srbsko-slovenského priateľstva Svetozara…

  Nič príjemnejšie človeka bytostne neosloví, na srdci neovlaží a ducha neinšpiruje ako úprimné vyjadrenie pocty, náklonnosti a vďaky…

  viac »

  Slováci v Írsku sa s Igorom Furdíkom,…

  Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich…

  viac »

  FS Ostroha vyhrával slovenským deťom…

  Aj víkendový program Igora Furdíka, predsedu Úradu…

  viac »

  Igor Furdík s pedagógmi KŽ FiF UK tvorivo…

  Organizačným zabezpečením, obsahovým modelom, predbežným…

  viac »
  Viac správ »

  Podmienky poskytovania štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok…

  Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje ponuky…

  viac »

  Štátne občianstvo SR vracajú od 1. februára…

  Ministerstvo vnútra začína od februára vracať štátne…

  viac »

  Rezort vnútra SR o procese prinavrátenia…

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začne od februára…

  viac »

  Národná rada SR zobrala na vedomie Správu…

  Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali v piatok…

  viac »
  Viac správ »

  Vzdelávacie projekty pre krajanské deti v štátoch západnej Európy a v zámorí

  Z Nemecka sa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ozvala Jarmila Buchová, predsedníčka ISEIA (Medzinárodný inštitút a asociácia…

  viac »

  Maliarsky svet Zuzany Chalupovej sprístupnili…

  V Galérii insitného umenia v Kovačici bude až do 5. marca…

  viac »

  Slováci v Prahe pozývajú na koncert KRAJANIA…

  Piatok 13. februára 2015 nemusí byť vašim nešťastným…

  viac »

  Pani Lilka Meier-Peschak už nie je medzi…

  S hlbokým zármutkom sme v stredu 4. februára…

  viac »
  Viac správ »

  VÝZVA: Letná škola žurnalistiky 2015 pre redaktorov krajanských médií

  Projekt Letnej školy žurnalistiky (LŠŽ) v roku 2014 a Online kurz žurnalistiky (OKŽ) pre novinárov z krajanských médií – Slovákov…

  viac »

  Ľudová kultúra zo Selenče na večierku…

  Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici organizuje v stredu…

  viac »

  Kultúrny turizmus vojvodinských Slovákov…

  V Bratislave sa v dňoch 29. januára - 1. februára 2015…

  viac »

  Ozdobí ulicu v Budapešti slovenská plť…

  Dávny sen Slovákov z hlavného mesta sa môže…

  viac »
  Viac správ »

  O Slovákoch v zahraničí v slovenských i krajanských médiách

  Bolo by nosením dreva do lesa prízvukovať fakty, ktoré sú všeobecne známe. Slováci, nech už by aj boli vo svete akokoľvek roztratení, nikdy sa…

  viac »

  Naši a svetoví v RTVS: dizajnér Juraj…

  Šiel na stáž do Francúzska, zaujal svojou technikou…

  viac »

  SLOVENSKÉ ZVESTI – časopis Slovákov…

  Združenie Slovákov vo Švajčiarsku vydávajúce…

  viac »

  Slováci vo svete: Martin Oscitý - maliar…

  „Som mystik, ale s rozmerom realistu - a moje obrazy upozorňujú…

  viac »
  Viac správ »

  Pozornosť a pocta výročiam a ich posolstvám na webe ÚSŽZ

  Od nepamäti, čo si ľudstvo snaží uchovať svoj vzťah k pamätným dejinným dátam i v rámci prirodzeného okysličovania historického…

  viac »

  Tu sa nikdy nepodplácalo, vždy len darovalo

  Hranica medzi darom a úplatkom je veľmi tenká a často…

  viac »

  Michal Strank, rodák zo Spiša, na slávnej…

  Vedeli ste, že na na jednej z ikonických fotografií z druhej…

  viac »

  Slovenčina model 2015

  Vo februári je okrem Valentína aj ďalší sviatok…

  viac »
  Viac správ »


  Žurnalistika OnLine
  Stála konferencia 2012

  Videá

  49.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
  49.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
  49.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou
  archív videí »