About USZZ

This author has not yet filled in any details.
So far USZZ has created 50 blog entries.

Kasigarda – nevšedný projekt o vysťahovalectve z územia súčasného Slovenska do USA

Martin Javor, docent histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, sa zaoberá výskumom vysťahovalectva z územia Slovenska. Podľa jeho slov "je neuveriteľné, že nám takmer tretina národa za posledných 150 rokov emigrovala, a my o nich vieme veľmi málo." To bol aj  jeden z dôvodov, prečo založil Kasigardu - Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej

Od |2023-01-23T12:30:14+01:005. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

O dôležitosti sčítania Slovákov v zahraničí predseda ÚSŽZ v TA3

V polovici februára sa začalo na Slovensku sčítanie obyvateľstva. Potrvá až do konca marca. Podľa aktuálnych údajov sa už sčítalo asi 50 percent obyvateľov. Je to povinnosť zo zákona. A musia si ju splniť aj Slováci žijúci v zahraničí. Ktorých sa týka, aké sú dôvody a aj aká je ich motivácia? V štúdiu TA3 sa

Od |2023-01-23T12:30:25+01:005. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

ECAV na Slovensku a ÚSŽZ o podpore aktivít krajanov v duchovnej oblasti

Problematikou doterajších skúseností Slovenskej republiky v rámci jej štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí – vrátane podpory krajanských komunít v kontexte evanjelických cirkevných zborov i jednotlivcov s evanjelickým vierovyznaním v slovenskom zahraničí, ako aj prienikom nových možností a tým i rozšírenia spolupráce medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ďalej ECAV) a

Od |2021-03-19T13:13:46+01:002. marca 2021|Kategórie: Aktuality|

SLOVENSKÉ OZVENY – časopis krajanov a ich priateľov v Miláne, aj o umeleckej tvorbe Lucie Kubicovej Torchio

Záslužná je činnosť krajanských médií, ktoré v slovenskom svete v rôznej forme i rozsahu informujú o aktivitách a prínosnej činnosti spolkov, združení, ale aj jednotlivcov v rámci zušľachťovania slovenskosti. Najmä v období pandémie koronavírusu, ktorá vstúpila do druhého roku svojho nelichotivého až dramatického príbehu, sa práve šírenie informácií prostredníctvom krajanskej tlače, elektrotechnických a internetových médií

Od |2023-01-23T12:30:39+01:001. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

Ivanovi Korčokovi, šéfovi slovenskej diplomacie, priblížil Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, aktuálne kľúčové úlohy a posolstvá vo vzťahu ku krajanom

Štátna politika Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom prostredníctvom jej výkonu Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) priebežne rieši a v kontexte s Programovým vyhlásením vlády SR po tohtoročných parlamentných voľbách má pred sebou viacero kvalitatívne nových úloh a výziev. O nich, ako aj o ďalších aspektoch súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych

Od |2023-01-23T12:30:50+01:0025. februára 2021|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Sčítanie obyvateľov a Slováci žijúci v zahraničí

V pondelok 15. februára 2021 sa začína slovenské Sčítanie obyvateľov, ktoré sa dotýka aj veľkej skupiny Slovákov v zahraničí. Ide najmä o tých, ktorí odišli zo Slovenska za prácou či za štúdiom, pričom trvalý pobyt majú stále na území Slovenskej republiky. Tak ako na všetkých obyvateľoch Slovenskej republiky, aj na nich sa vzťahuje zákonná povinnosť

Od |2023-01-23T12:31:02+01:0025. februára 2021|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Rezort kultúry SR a ÚSŽZ vnímajú dôležitosť ich súčinnosti pri vytváraní podmienok na rozvoj kľúčovej oblasti krajanského života

Aspekty vzájomnej spolupráce, systematickej súčinnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v rámci  podpory a zachovávania národnej identity, kultúrneho a duchovného dedičstva krajanov v slovenskom svete, ako aj prierez nových možností a foriem prezentácie kultúrnych aktivít krajanov na Slovensku, ako aj v ich domovských štátoch, boli kľúčovými témami pracovného stretnutia Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ, so

Od |2023-01-23T12:31:11+01:0025. februára 2021|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: uzávierka súťaže sa blíži!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili na jeseň 2020 v poradí už 29. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s

Od |2023-01-23T12:31:20+01:0025. februára 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

Historička Helena Nosková z Prahy v rozhlasovej Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón PhDr. HELENU NOSKOVÚ, CSc., historičku z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 27. a 28. februára 2021, v

Od |2023-01-23T12:31:32+01:0025. februára 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti|

Obyvateľstvo na našom území sa sčítava od čias panovníka Jozefa II.

Tradícia sčítania obyvateľov na území Slovenska siaha do obdobia Rakúska-Uhorska. Pravidelne sa začala početnosť a štruktúra obyvateľstva zisťovať od roku 1869.  "Moderné sčítanie obyvateľstva má na našom území viac ako storočnú tradíciu približne v podobe, ako ju poznáme dnes. Historicky je však staršie. Ľudia sa sčítavali už v stredoveku a údaje o počte obyvateľov nachádzame

Od |2023-01-23T12:31:40+01:0022. februára 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|
Go to Top