• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ... viac »

VIDEONÁVOD

ku žiadosti o dotáciu 2020
(žiadosť, registrácia).

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

FORMULÁR

Ministerstva vnútra SR na podanie žiadosti o pobyty (udelenie, predĺženie).

INFORMÁCIA

o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí (zoznam, archív).

Dôležité: Vstup do objektu sídla ÚSŽZ je povolený len v ochranných rúškach!

DO POZORNOSTI DOTAZNÍK PRE KRAJANOV: Zapojte sa do procesu tvorby Koncepcie štátnej politiky SR vo…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi, v gescii a činnosti ktorých je aj participácia v oblasti krajanskej problematiky,…

viac »

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN vo veci Osvedčenia…

V súlade s odporúčaniami a opatreniami v súvislosti…

viac »

VÝZVA PRE KRAJANOV: Predkladanie žiadostí…

Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich…

viac »

ÚSŽZ zintenzívni komunikáciu s krajanmi…

Tematikou upevňovania vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí…

viac »
Viac správ »

Slovákov v Maďarsku opustil Ján Šutinský, pitvarošský rodák, významný kultúrny dejateľ,…

Dni akosi pomalšie plynú, a tak v tichu premýšľaní, na rozdiel od nedávnej „nekoronovej minulosti“ teraz  odosobnených od našich…

viac »

Do večnosti sa pobral Ján Molitoris (1927-2020)…

Smutná správa o odchode do večnosti významného…

viac »

Jan Rychlík, historik a univerzitný profesor,…

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka…

viac »

V obci Onkovce bola odhalená pamätná…

Užhorodský spolok Slovákov dňa 8.októbra 2020 v obci…

viac »
Viac správ »

Jesenné práce v krajanskom folklóre v relácii Slováci vo svete v RSI RTVS

V nasledujúcich minútach vám priblížime krajanské práce viažuce sa ku koncu leta a začiatku jesenných dní, ktoré súviseli so zberom…

viac »

Hodžov novinový článok 2020: 13. ročník…

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave…

viac »

Divadelníčka Vladislava Fekete vo vysielaní…

Vladislava Fekete sa síce narodila za hranicami Slovenska, ale…

viac »

MAĽUJEME TIMRAVU – príležitosť aj…

Starosta obce Polichno vyhlasuje 9. ročník výtvarnej súťaže…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012