• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ... viac »

VIDEONÁVOD

ku žiadosti o dotáciu 2020
(žiadosť, registrácia).

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

FORMULÁR

Ministerstva vnútra SR na podanie žiadosti o pobyty (udelenie, predĺženie).

INFORMÁCIA

o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí (zoznam, archív).

Dôležité: Vstup do objektu sídla ÚSŽZ je povolený len v ochranných rúškach!

VÝZVA PRE KRAJANOV: Predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021!

Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch…

viac »

Komisia pre prípravu Koncepcie štátnej…

Problematikou programového, tematického a obsahového…

viac »

Návšteva Historického múzea SNM posunula…

Výnimočné príbehy o živote Slovákov v zahraničí…

viac »

Spolupráca s Maticou slovenskou je pre…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí chce…

viac »
Viac správ »

Za Pavlom Číčelom, charizmatickým človekom veľkého srdca, krajanom, ktorý bude veľmi chýbať…

V utorok 22. septembra 2020, v prvý jesenný deň v tomto roku, náhle skonal vo veku 80 rokov Pavel Číčel, dlhoročný kurátor a správca…

viac »

Umelecký fotograf Vasil Stanko hosťom…

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka…

viac »

V novohradskej Banke sa rozhostili slovenské…

Žijeme čudný svet, ktorý raz – majúc na zreteli…

viac »

Dni slovenskej kultúry v Osijeku v pestrom…

Aj tohto roku členovia Matice slovenskej Osijek 12. septembra  organizovali …

viac »
Viac správ »

MAĽUJEME TIMRAVU – príležitosť aj pre výtvarné talenty, žiakov a deti našich krajanov!

Starosta obce Polichno vyhlasuje 9. ročník výtvarnej súťaže MAĽUJEME TIMRAVU. Poslaním súťaže je formou výtvarných prác upriamiť pozornosť…

viac »

Viera Kučerová, rodáčka z Očovej, o…

Slovensko sa pýši mnohými výnimočnými…

viac »

Zomrel don Štefan Turanský, bývalý provinciál…

Slovenskí saleziáni s bolesťou prijali správu, že…

viac »

Slováci z Chorvátska vystavujú v Galante:…

Slovenské kultúrne centrum Našice v spolupráci…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012